Conformitate

Reglementările sunt o realitate din ce în ce mai prezentă în organizații, cu un impact important în consiliile de administrație ale companiilor, instituțiilor financiare, departamentelor de resurse umane, organizațiilor din domeniul sănătății, etc.

Standardele operaționale stricte privind securitatea informațiilor, confidențialitatea datelor, politicile de păstrare și afișare ale informațiilor pot copleși rapid echipele și organizațiile slab pregătite.

Adoptarea standardelor de control poate copleși rapid echipele și organizațiile nepregătite, în care penalitățile pentru nerespectare sunt mari și litigiile juridice costisitoare.

Filedoc simplifică gestionarea asigurării conformității pentru toate procesele bazate pe documente și se bazează pe standarde operaționale stricte legate de securitatea documentelor, confidențialitatea datelor, politicile de păstrare și acesare ale informațiilor.

Beneficii pentru Întreprinderi

Transformarea digitală are loc în mod natural, iar companiile beneficiază de următoarele:

Conformitatea asigură integritatea datelor, prelucrarea corectă a informațiilor și stocarea lor in mod corespunzător, cu garanții administrative, fizice și tehnice, pentru a se asigura că nu sunt modificate, deteriorate sau șterse în mod necorespunzător.

Atunci când informațiile digitalizate sunt accesibile utilizatorilor autorizați la momentul oportun, fără teama de compromis sau pierdere, angajații își îndeplinesc sarcinile cu viteză, acuratețe și fiabilitate crescute.

Combinația dintre securitatea datelor, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor contribuie la oferirea unei experiențe pozitive pentru clienți. Depășirea așteptărilor și creșterea încrederii reprezintă un beneficiu extraordinar al afacerilor digitale moderne.