Transformarea Digitală

Scanarea documentelor și producerea lor în format electronic reduce costurile, sporește securitatea și permite un nivel ridicat de agilitate organizațională.

Transformarea Digitală

Managementul întreprinzător face inovația în organizații (firme, companii, instituții) o realitate prin introducerea de noi tehnologii și procese de ultimă generație şi ridicarea lor la un nou nivel de excelenţă.

Vezi mai multe

Managementul Documentelor

Gestionarea documentelor și a dosarelor este esențială pentru buna desfașurare a activității în orice companie și reflectă organizarea sa internă.

Vezi mai multe

Managementul fluxurilor de lucru

Fluxurile de lucru sunt folosite pentru automatizarea și transformarea digitală a proceselor de business.
În cadrul fluxurilor de lucru se definește cine execută, ce execută, cum execută și când execută.

Vezi mai multe

Automatizarea Proceselor

Managementul proceselor poate deveni mai eficient prin reducerea ciclului de viață al circuitului cu până la 75% în procesele cheie pentru organizație cum ar fi plățile către furnizori, managementul contractelor, managementul documentelor si informațiilor pentru resurse umane și procesele de bază ale companiei.

Vezi mai multe

Asigurarea Conformității

Reglementările sunt o realitate din ce în ce mai prezentă în organizații, cu un impact important în consiliile de administrație ale companiilor, instituțiilor financiare, departamentelor de resurse umane, organizațiilor din domeniul sănătății, etc.

Vezi mai multe