COD QR

Date precum: codul de identificare fiscală pentru emitent și solicitant, tipul documentului, data, baza de impozitare, cotele de TVA se pot identifica în CODUL QR al documentului.

Codul QR va permite Filedoc — la scanarea facturii — să extragă toate aceste informații în câmpuri specifice și să le folosească pentru a clasifica automat documentul în Filedoc.

Combinând această funcționalitate cu Filedoc Mail puteți crea o căsuță de e-mail pentru a primi facturile de la furnizori – de exemplu. La primirea facturii, dacă aveți un cod QR valid, documentul va fi procesat și indexat automat, permițându-vă să începeți un flux de lucru.

Dacă Filedoc este integrat cu ERP, se poate crește productivitatea, deoarece înregistrarea facturii în ERP se poate realiza automat.