Caracteristici

Filedoc este compus dintr-un set de module care îndeplinesc obiective distincte și care pot fi implementate integral sau etapizat, astfel încât să poată fi adăugate noi caracteristici fără a afecta activitatea desfășurată anterior.

Managementul (gestionarea) Accesului

Accesul la orice tip de document (documente financiare, contracte, documente comerciale, documente de resurse umane) sau informații confidențiale este controlat, în totalitate, printr-un sistem de acces robust și flexibil.

Vezi mai multe

Indexare Inteligenta

În ceea ce privește indexarea inteligentă a e-mailurilor, tehnologia Filedoc, bazată pe inteligență artificială, analizează conținutul e-mailurilor și sugerează indexarea automată a e-mailurilor, permițând câștiguri semnificative în ceea ce privește eficiența operațională.

Vezi mai multe

Manager Flux de Lucru

Managerul de fluxuri de lucru din Filedoc este un instrument care vă permite să creați fluxuri de lucru într-o interfață simplă și intuitivă. Toate companiile își gestionează activitatea pe baza proceselor (fluxuri de lucru).

Vezi mai multe

Gestionați Sarcinile în Așteptare

Folosind capabilitățile de automatizare ale Filedoc pentru a vă gestiona zilnic activitatea, nu se vor mai uita termenele limită sau sarcinile de îndeplinit.

Vezi mai multe

Semnături Electronice

Semnarea documentelor cu semnătură electronică asigură autenticitatea acestora, validitatea din punct de vedere juridic și îndeplinirea tuturor cerințelor de securitate.

Vezi mai multe

Formular Electronic

Colectarea de informații corecte și structurate este esențială în managementul procesului. Utilizarea formularelor electronice face posibilă eliminarea documentelor gestionate pe hârtie, a documentelor nestructurate și a necesității prelucrării manuale a datelor ori de câte ori se dorește colectarea de indicatori.

Vezi mai multe

Integrare cu Email

Conectare cu Outlook. Înregistrați și clasificați în siguranță e-mailurile primite și trimise, declanșând în același timp noi fluxuri de lucru.

Vezi mai multe

COD QR

Date precum: codul de identificare fiscală pentru emitent și solicitant, tipul documentului, data, baza de impozitare, cotele de TVA se pot identifica în CODUL QR al documentului.

Vezi mai multe

Integrare ERP

V-ați gândit la timpul necesar pentru a înregistra manual toate datele relevante din documentele contabile și financiare? De câte ori ați constatat că există erori sau că datele sunt inconsecvente?

Vezi mai multe